10 ק"מ

  
Mud Crawl
זחילה בבוץ מתחת לגדר תיל
 
 
 
The pyramid
פירמידת טיפוס ענקית בגובה
5 מטרים
 
 
 
Mud Mountain
2-3 גבעות בוץ המובילות לבריכות בוץ
 
 
 
The Jump
מזנקים אל תוך בריכת בוץ
 
 
 
 
The Wall
קיר טיפוס
 
 
 
Gravity logs
טיפוס על קורות הבנויות בהטיה
 
 
 
Mud Bath
צלילה מתחת למכשול עץ
 
 
 
Mud Climb
טיפוס 4.5 מטרים בחבל
 
 
 
It's all about your shoulders / crossfit challenge
2 מכשולי התשה מעולם ה-Crossfit
 
 
 
Chameleon crawl
6 מטרים של חבלים ממש מעט מעל הבוץ 
 
 
 
Ice Challenge
בריכת קרח 
 
 
  
The Ditch
מנהרות זחילה בבוץ
 
 
 
The Madressa
12 שלבים של חצר מתחים
 
 
 
Car wash
זחילה מתחת לצמיגים
 
 
 
Crazy Monkey
מעבר על טבעות אולימפיות, מוטות, חבלים ועוד
 
 
 
 
Ninja wall
קיר טיפוס מאתגר בשיפוע
 
 
 * ייתכנו שינויים במכשולים