לו"ז האירוע

לו"ז האירוע 

6:00 - פתיחת שערי האירוע

שעות זינוק 10 ק"מ

06:40
07:00
07:20
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
11:40
12:40
13:00
13:20

שעות זינוק 5 ק"מ

10:40
11:00
11:20
11:40
12:40
13:00
13:20

שעות זינוק 2 ק"מ

12:00
12:20לתשומת ליבכם:
* יש להגיע כחצי שעה לפני המקצה.
* מאחרים לא יוכלו להיכנס למקצה מאוחר יותר.
* כל משתתף יוכל לצאת במקצה בו הוא בחר בלבד.
* ייתכנו שינויים בזמני ההזנקות.