לו"ז האירוע 

6:00 - פתיחת שערי האירוע
 
זינוק זינוק זינוק
1 7:00 1 10:40 1 12:00
2 7:20 2 11:00    
3 7:40 3 11:20    
4 8:00    
5 9:40    
6 10:00    

** ייתכנו שינויים בזמני ההזנקות

 
reeboknissanטורקי עליתטובורג99fmגני יהושעswitchפרו יטבתה
kpm