גיל מינימום


גיל מינימום
מרוץ 10 ק"מ  - גיל 16.
מרוץ 5 ק"מ– גיל 14.
מרוץ 2 ק"מ - גיל 9.

*המשתתף חייב להיות בגיל זה לפחות (או מבוגר יותר) ביום המרוץ 27.3.2020.