5 ק"מ 
Mud Crawl
זחילה בבוץ מתחת לגדר תיל
 
 
 
The Madressa
12 שלבים של חצר מתחים
 
 
 
The Jump
מזנקים אל תוך בריכת בוץ
 
 
 
Mud Mountain
2-3 גבעות בוץ המובילות לבריכות בוץ
 
 
 
Car wash
זחילה מתחת לצמיגים
 
 
 
The Wall
קיר טיפוס
 
 
 
Mud Bath
צלילה מתחת למכשול עץ
 
 
 
Ice Challenge
בריכת קרח 
 
 
 
* ייתכנו שינויים במכשולים

בינוי המכשולים: